Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem, próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Már megjelent szakkönyveink itt:
www.szakkonyv.net
Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Termékajánló
Termékrészletek


Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár 2024 (Könyv + Pendrive)

Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár 2024 (Könyv + Pendrive)
18 900 Ft

Munkajogi és Polgári jogi Szerződés- és Iratmintatár (Könyv + Pendrive)

Összes megállapodás- és jognyilatkozat-minta szerkeszthető, Word formátumban (Könyv + Pendrive)

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

 • SZAKKÖNYV (Bővített kiadás magyarázatokkal) + PENDRIVE MELLÉKLET!

  (Összes megállapodás- és jognyilatkozat-minta szerkeszthető, Word formátumban)

  Terjedelem: B5 274 oldal

  Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina


  Megjelenés: 2024. február

  Tartalom:

  A polgári jog körébe tartozó iratminták

  Ingatlan-adásvételi szerződés

  ■ Adásvételi szerződés (ingók megvásárlása céljából)

  Ingatlan birtokátruházási jegyzőkönyv

  ■ Ingatlanajándékozási szerződés (egyenes ági rokonok között a holtig tartó haszonélvezetről való lemondással)

  Ingatlanajándékozási szerződés (holtig tartó haszonélvezet fenntartásával)

  ■ Helyiségbérleti szerződés (üzlethelyiségre, határozatlan időtartamra)

  Lakásbérleti szerződés

  ■ Lakásbérleti szerződés felmondása

  Albérleti szerződés

  ■ Megbízási szerződés ügyvezetői tisztség ellátására

  Megbízási szerződés (valamely általános feladat ellátására)

  ■ Megbízási szerződés felügyelőbizottsági tagi tisztség ellátására

  Vállalkozási szerződés (határozott időtartamra, egységár szerinti, tételes elszámolással)

  ■ Elállás a vállalkozó részéről

  Alvállalkozói szerződés

  ■ Uralmi szerződés

  Kölcsönszerződés (magánszemélyek között)

  Tartozáselvállalási szerződés

  Bizalmi vagyonkezelési szerződés

  Teljesítésátvállalási szerződés

  ■ Tartási szerződés (haszonélvezeti jog fenntartásával)

  ■ Tartozásátvállalási szerződés

  Kezességvállalási szerződés I. (egyszerű kezesség vállalására)

  Kezességvállalási szerződés II. (készfizető kezesség vállalására)

  Üzletrész-átruházási szerződés

  A munkajog körébe tartozó iratminták

  Munkaszerződés (határozott vagy határozatlan időre szóló, teljes vagy részmunkaidős)

  ■ Munkavégzés behívás alapján

  Munkaszerződés munkakör megosztott ellátására

  ■ Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra

  Munkaszerződés távmunkavégzésre

  ■ Vezető állású munkavállaló munkaszerződése [ideértve az Mt. 209. § (2) bekezdése szerinti munkavállalói kört]

  Munkaszerződés munkaerő-kölcsönzésre

  ■ Bedolgozói munkaszerződés

  ■ Hallgatói munkaszerződés

  A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

  Megállapodás az életkor alapján ... évre járó pótszabadság következő évben történő kiadásáról

  A munkaszerződés módosítása

  ■ Megállapodás a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

  Határozatlan idejű munkaviszony munkáltató általi felmondása

  ■ Határozott idejű munkaviszony munkáltató általi felmondása

  Munkáltatói azonnali hatályú felmondás az Mt. 78. §-a alapján

  ■ Munkáltatói azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt

  Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú munkáltatói felmondása

  ■ Eljárás a munkaviszony megszűnésekor I. - Jegyzőkönyv a munkakör átadásáról

  ■ Eljárás a munkaviszony megszűnésekor II. - A munkavállalót megillető igazolások kiadása

  ■ Eljárás a munkaviszony megszűnésekor III. - A munkavállaló munkájának értékelése

  Versenytilalmi megállapodás

  ■ Munkáltatói elállás a versenytilalmi megállapodástól

  Tanulmányi szerződés

  ■ Munkáltatói elállás a tanulmányi szerződéstől

  Egyéni leltárfelelősségi megállapodás

  ■ Csoportos leltárfelelősségi megállapodás

  Joghátrány megállapítása munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén

  ■ A munkavállaló figyelmeztetése

  Fizetési felszólítás

  ■ Kötetlen munkarend elrendelése

  Megállapodás önként vállalt túlmunkáról

  Megállapodás fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

  Munkaerő-kölcsönzésre szóló szerződés

  Megállapodás a számítástechnikai eszköz magáncélú használatáról

  Munkáltatói tájékoztatás egyes adatkezelési kérdésekről

  Jutalmazási szabályzat

  ■ Az otthoni munkavégzés (home office) feltételeiről szóló szabályzat