Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem, próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Már megjelent szakkönyveink itt:
www.szakkonyv.net
Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Termékajánló
Termékrészletek


Munkaidő-nyilvántartás

Munkaidő-nyilvántartás
12 000 Ft
Munkaidő-nyilvántartás
Szerző: dr. Máriás Attila
Oldalszám: 250
Ár: 12.000,- Ft
Várható megjelenés: 2024. január vége
 • Talán nem túlzás azt állítani, hogy nincs még egy olyan munkaügyi dokumentum, mely körül annyi bizonytalanság lenne, mint a munkaidő-nyilvántartások körül. A jogszabály idevonatkozó része a kötelezettség tárgyi súlyához képest viszonylag röviden fogalmaz, ezért a munkaügyi ellenőrzési és bírósági gyakorlat alakította ki azokat a szempontokat, melyekre figyelemmel kell a munkáltatónak a munkaidő-nyilvántartás rendjét meghatározni. 
  E könyv célja, hogy a hatályos magyar munkajogi szabályozás, a hatósági ellenőrzési gyakorlat, illetve a Kúria ítéletei alapján számba vegye és rendszerbe foglalja a munkaidő-nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat, segítse a munkáltatókat abban, hogy képesek legyenek a követelményeknek megfelelő gyakorlatot kialakítani. 
  A téma jelentőségét jól mutatja, hogy bár a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyrendjében elenyésző a munkaidő, pihenőidő szabályozáshoz kapcsolódó, munkavállalók által indított munkaügyi perek száma, és a bíróságok elé kerülő ügyek jelentős része a munkaügyi ellenőrzések során hozott közigazgatási határozatok jogorvoslatához kapcsolódik, az ellenőrzések során tett megállapítások és az ezekhez kapcsolódó intézkedések jelentős hányada a mai napig a munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos munkajogi szabályok megsértésével és ezen belül is a munkaidő- nyilvántartások vezetésével függ össze. 
  Azon túl, hogy a könyv egyfajta leltára a munkaidő-nyilvántartásokkal kapcsolatos munkaügyi bírósági eseteknek, egyben gyakorlati útmutató is kíván lenni a munkáltatók részére a munkaidő-nyilvántartási kötelezettség teljesítése kapcsán. E cél érdekében a könyvben hivatkozott és idézett ítélet részletek mellett a lényegesebb ítéleteket a könyv végén teljes egészében közöljük.
 • Előszó
  A munkaidő-nyilvántartási kötelezettség hazai történetének vázlata
  A munkaidő-nyilvántartás jogi természete
  Munkaidő-nyilvántartás a Magyarország által ratifikált nemzetközi jogforrásokban
  Munkaidő-nyilvántartás az Európai Unió jogában
  A munkaidő-nyilvántartások tipizálása
  Munkaidő-nyilvántartás hatályos hazai szabályozása
  Munkaidő-nyilvántartás szabályozása az egyes EU tagállamokban
  A foglalkoztatás felügyeleti hatóság munkaidő-nyilvántartásokkal kapcsolatos gyakorlata
  A Kúria munkaidő nyilvántartásokkal kapcsolatos gyakorlata
  Az Európai Unió Bírósága munkaidő nyilvántartásokkal kapcsolatos gyakorlata
  Az elektronikus munkaidő nyilvántartások megfelelőssége
  Munkaidő-nyilvántartások megfelelősségének további súlyponti kérdései
  Munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos bírósági határozatok